Matterial

Material för matematik

HENRIK PETERSSON

På denna hemsida hittar du material för matematik och matematikundervisning. Material för matte, matterial helt enkelt. 

CURRICULUM VITAE

 • Född april 1973 i Uppsala
 • Bosatt i Mölndal

Tjänstgöring

Lektor i matematik på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Jag arbetar här speciellt med skolans spetsutbildning i matematik.

Examina

 • Doktorsexamen matematik 2001
 • Docent 2006
 • Gymnasielärarexamen 2010

Undervisning

Intresserad av frågor kopplat till övergången mellan gymnasie- och högskolestudier i matematik.

 • Antal undervisningsår gymnasiet ca 13. 
 • Antal undervisningsår högskola/universitet ca 10.

Forskning

Min forskningsprofil är linjär dynamik och operatorteori med funktionsteoretiska tillämpningar. Här är ett av mina arbeten:

Artikel

Fullständig publikationslista (refereegranskade arbeten):

Publikationer

Undervisningsrelaterade publikationer

Ämnesdidaktiskt stöd (Skolverket 2013)

Om begreppet begrepp (Nämnaren 2015)

Spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet (Nämnaren 2016)

Differentierade problem (Nämnaren 2017)

Kontinuitet (Nämnaren 2020)

Artiklar om mig och några av mina projekt

Pedagog Göteborg

Pedagog Göteborg

EDUC

Intervju (podd)

Böcker

Jag har skrivit fyra böcker (matematikläromedel för gymnasiet/högskolan):

 • Problemlösningens grunder (Studentlitteratur, 2013)
 • Undersökande matematik (Studentlitteratur, 2017)
 • Avancera I (Studentlitteratur, 2019)
 • Avancera II (Studentlitteratur 2019)

/9789144130408.jpg/9789144133256.jpg

 

 

 

 

 


Design By Pixelunion